Innlegg

Tale av Øyvind Samnøy, 24. mars 2019

Tale av Odd Eivind Stensland, 26. februar 2019

Møteveke med Kristian Gangstø, 27.- 29. november 2018

Tale av Joakim Sundnes 25. november 2018

Tale av Trond Kråvik 28. oktober 2018

Tale av Trond Kråvik 21. januar 2018

Tale Trond Kråvik 3. desember 2017

Tale av Kurt Ohma 23.4.2017

Tale av Jorun Høines

Tale om himmel av Aud Laila Heier 18. mars 2015